Ultraviyole Cihazı

Sürdürülebilir bir çevre ve insan sağlığının gerekli standartlarda kalması için su arıtma işlemleri önemli role sahiptir.

Suyun belirli alanlara göre kullanılabilir hale getirilmesi ve su kalitesinin arttırılması için gerçekleştirilen işlemler bütünü su arıtması olarak adlandırılır. Gün geçtikçe kaynakları tükenen bu hayati sıvının daha kaliteli ve daha tasarruflu kullanılması için su arıtma sistemleri son dönemde oldukça yaygınlaşmıştır.

Ultraviyole cihazı suda bulunan mikronizmaları yok ederek suyu temizler suda bulunan bakterileri yok eder

Ultraviyole cihazı su arıtma işlemlerinde kullanılan, yüksek tasarruflu su dezenfeksiyonunu sağlayan buluşlardan bir tanesidir. İçerisinde bulunan UV lambanın yaydığı ışınlar yardımı ile sudaki bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmaların hücre yapısını bozar ve onları etkisizleştirir. Bu cihaz 4 bölümden oluşur:

 • Paslanmaz çelik gövde
 • UV lamba kılıfı
 • UV lamba
 • Kontrol panosu

Su arıtma işleminde ilk olarak arıtılacak s paslanmaz çelik gövdenin içerisine girer. Su burada UV ışınlarına maruz bırakılır ve son olarak steril bir şekilde filtreden çıkarılır. Suyun dezenfeksiyonu 254 nm dalga boyundaki mor ışınlar ile su içinde bulunan mikroorganizmaların DNA- RNA yapıları bozularak gerçekleştirildiğinden tüketim aşamasında sağlık açısından olumsuz sonuçlar oluşmaz. Bu su arıtma yönteminde ısı ve kimyasal herhangi bir madde kullanılmadığından su at ve bileşiminde değişme oluşmaz. Yöntemin daha etkili şekilde uygulanabilmesi için arıtılacak suyun hassas bir filtreleme işleminden geçirilmiş olması, suyun katı kirleticilerden mümkün olduğunca ayıklanmış olması gerekmektedir.

Ultraviyole cihazı kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kozmetik sanayi
 • İlaç sanayi
 • Gıda endüstri
 • Maden suyu, doğal kaynak suyu şişeleme tesisleri
 • Diyaliz makineleri
 • Membranlar üzerinde bakteri oluşumunu engellemede
 • Bakteri üremesinin kolayca gerçekleşebileceği aktif karbon filtre ve reçineli su yumuşatma cihazlarının kullanımlarından önce veya sonra
 • Sıcak su hatlarında
 • Klor kullanımına karşı direnç kazanmış parazitlere karşı klorlamaya ek olarak
 • Atık suların dezenfeksiyonunda

Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip bu yöntem ekolojik ve teknik avantajları sayesinde pek çok alanda klor vb. kimyasal dezenfektanların yerini almıştır. İşlem sonucunda hiçbir zararlı yan ürün ortaya çıkarmaz; suyun tat ve kokusunu bozmaz. Siz de klor tüketiminin önüne geçmek, suyu daha işlevsel kullanabilmek istiyorsanız bu sistemin teminini atlantiksuaritma.com adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ultraviyole Cihazı Nedir?

Ultraviyole Sistemleri (UV), dezenfeksiyon amacı ile kullanılan sistemlerdir.Ultraviyole yöntemi ısı veya kimyasal madde kullanmadan sudaki mikroorganizmaların öldürülmesini sağlayan hızlı ve etkili bir yöntemdir.Ultraviyole cihazı, içinde bulunan UV lambanın yaydığı ultraviyole ışını ile sudaki bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmaların hücre yapılarını bozar ve onları etkisiz hale getirir.Ultraviyole cihazı, paslanmaz çelik gövde, uv lamba kılıfı, uv lamba ile kontrol panosu olmak üzere dört bölümden oluşur. Su paslanmaz çelik gövdenin içine girer, burada uv ışınlarına maruz kalır ve filtreden steril olarak çıkar. Ultraviyole ışınları, quartz camdan yapılmış muhafaza içinde, içi civa buharı ile doldurulmuş floresan tipinde üretilen özel sistemlerdir. UV ışınlarının göze ve cilde doğrudan temasını engellemek ve gıda normlarına uygunluğunu sağlamak amacı ile paslanmaz çelikten yapılmıştır. UV cihazlarının seçiminde, dezenfekte edilecek suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ile anlık su debisi en önemli parametrelerdir. Ultraviyole ışınları ile dezenfeksiyonun tam olarak gerçekleşebilmesi için su içerisinde bulunan tortu, bulanıklık gibi parametrelerin sudan uzaklaştırılmış olması gerekmektedir. Bu sebeple ultraviyole öncesinde hassas kartuş filtrelerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise, sistemin nihai kullanıma en yakın yere konulmasıdır. Ayrıca sistemden çıkan su özellikler atmosfere açık ayrı bir üniteye girmemeli ve bekletilmeden kullanılmalıdır. Ultraviyole lambaları ortalama 9000 saat kullanım ömründen sonra yenisi ile değiştirilmelidir. Bu süre üreticilere göre değişiklik gösterebilmektedir. Quartz koruma kılıfı ise sökülüp temizlenmelidir.

 

Ultraviyole Cihazı Avantajları Nelerdir?

  • Çevre dostudur, kimyasal kullanmadan sudaki zararlı patojenleri etkisiz hale getirir.
  • Su içine herhangi bir kimyasal verilmediği için suyun kimyasal özelliğini (iletkenlik, pH gibi) değiştirmez.
  • Suda kanserojen yan ürünler oluşturmaz. (klor veya klorlu dezenfektanlar kullanıldığında THM – Trihalometanlar” olarak adlandırılan kanserojen bileşikler oluşmaktadır)
  • Dezenfeksiyon sağlama süresi çok kısadır, bu nedenle büyük temas tanklarına ihtiyaç yoktur.
  • İşletme maliyetleri alternatif teknolojilere kıyasla düşüktür.
  • İşletme ve bakımı basittir.
  • Ultraviyole dezenfeksiyon cihazı suda oluşabilecek bakterilerden arındırmak için kullanılmaktadır.

Kuyu suyu arıtma cihazlarında sistemlerin çıkışında bakteri arıtmak için kullanılır ultraviyole cihazı bakterilerin dna’sını bozarak etkisiz hale getirmektedir Ultraviyole cihazların gövde paslanmaz lamba ömrü 9000 saat ’dir Ultraviyole cihazları insani kullanım alanlarda , hayvansal ve tarımsal kullanım alanlarda kullanılmaktadır. İnsani kullanım alanları pastaneler , hastaneler ,fabrikalar ,okullar , gıda üretim tesisleri , vb su içme ve kullanma suyu arıtma sistemleri çıkış hattında ultraviyole arıtma cihazları kullanılmalıdır Ultraviyole cihazı içinde bulunan UV lambanın yaydığı ultraviyole ışını ile sudaki bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmaların hücre yapılarını bozar ve onları etkisiz hale getirir. Ultraviyole cihazları çevreye herhangi bir zararı yoktur. Suya herhangi bir kimyasal katılmadığından dolayı çevre dostudur. Ultraviyole cihazları bakteri arıtma gücü yüksek olduğundan %99 verim ile çalışmaktadır. Ultraviyole cihazları ışın kuğveti yüksek olduğundan gözle temas edilmemelidir temas halinde geçici körlüğe sebep olmaktadır.Ultraviyole cihazı montajı yapılırken cihazın önüne ön tortu filtrasyon sistem montajı yapılmalıdır. Aksi taktirde ultraviyole dezenfeksiyon cihazımızın içinde quars cam zarar görebilir.

Ultraviyole Cihazı Kullanım Amacı Nelerdir?

Ultraviyole cihazı arıtmada kullanım amacını şöyle açıklayabiliriz; su arıtma sistemi kurulduktan sonra proseste oluşacak bakterilerin giderilmesinde kullanılır. Arıtma sistemi dizaynı yapılırken ultraviyole cihazı sistemin çıkış hattına bağlanarak suda çıkabilecek herhangi bir bakteri türünü arıtma işleminde kullanılır. Ultraviyole cihazı seçimi yapılırken sistemde gecen suyun debisi alınarak cihaz seçimi yapılır.

Ultraviyole cihazı ışınları teknik avantajları ile suda kimyasal kullanılmadan bakteriyi %100 gidermektedir. Bu sayede suya katılan klor kimyasalının yerini almıştır. Suyun kimyanı bozmadan ve herhangi bir kimyasal katmadan arıtma işlemi yapar.kimyasal kullanılmadığından korozif etki oluşturmaz arıtma işlemi yapılırken suda koku ,renk ,tat oluşturmadan suyun doğal yapısını bozmadan bakteri giderimi yapılır.

Ultraviyole cihazının 9000 bin/saat lamba ömrü vardır sistem lamba ömrünü tamamladığında ultraviyole cihazımızın panosu otomatik alarm vererek uyarı verir ve sistemin lamba değişim işlemi yapılır. 254 nm dalga boyu ışınlar yayarak bakterileri öldürür ve tekrar üremelerini engeller.

Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemleri Atc serisi evsel endüstriyel kuyu suyu ve ticari arıtmalarda siteril ve dezenfeksiyon bakteri tutmak için kullanılır.

Minimum 30,000 mwattsn/cm2 dozdaki UV mor ötesi ışığının suda bulunan mikroorganizma , bakteriler virüsler yok eder.

Ticari ve endüstriyel arıtma kuyu suyu arıtma suda dezenfeksiyon , bakteri  , virüs koruma sağlamak için kullanılır. Uv cihazı paslanmaz gövede üzerine tasarım yapılmıştır kapasiteleri yüksek debilerde flanşlı sistem kurulmaktadır. Uv cihazı dijital panolu olduğundan lamba ömrü 9000/saat tamamladığında otomatik olarak uyarı vererek servis konumuna geçer.

ultraaviyole cihazı

Ultraviyole Cihazı Genel Özellikleri

 • Mikroorganizma ve bakterileri arıtma
 • Suya kimyasal katmadan arıtma yaparak herhangi bir kimyasal kalıntı bırakmaz.
 • Düşük basınçlı civa yüksek verimli uv lambası kullanılmıştır.
 • Uv cihazı soketli olduğundan uv lamba değişimi kolay ve pratiktir.
 • Uv cihazı istenilen debide verildiginde %99.99 oranında sudaki bakteri oranını temizler.
 • Uv cihazı zaman sayacı ile lamba ömrünü tespit eder.
 • Yüksek kapasiteli uv cihazlarında flanslı sistem uygulanmaktadır. Suyun geçirgenligi açısından.

ULTRAVİYOLE CİHAZI SEÇİM TABLOSU

MODEL BAĞLANTI ÇAPI KAPASİTE LAMBA SAYISI ENERJİ
     m³/h Adet  
ATC-0.5 1/4” 0,5 1 12
ATC-1.5 3/4”-1” 1,5 1 30
ATC-3 1” 3 1 40
ATC-5 1” 5 1 65
ATC-10 1 1/2” 10 2 80
ATC-15 2” 15 3 120
ATC-20 2” 20 4 160
ATC-30 2 1/2” 30 6 240
ATC-40 3” 40 8 320
ATC-50 3” 50 10 400
ATC-60 4” 60 12 480
ATC-80 4” 80 16 640

 

Detaylı Bilgi, Satış, Keşif, Teknik Servis ve Fiyat Talepleriniz İçin Bize Ulaşın…
Atlantik Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri
Telefon:  +90 212 541 47 40
Mail: info@atlantiksuaritma.com
Adres: Kamiloba Mah. D-100 Karayolu Cad. No:585 A/1 Büyükçekmece – İstanbul