Reverse Osmos
  • By emre unsal
  • / 21 Aralık 2015
  • / S.S.S

Reverse osmos, yarı geçirgen bir zar ile ayrılmış saf su ile tuzlu su ortamları arasında gerçekleşen su geçişidir Su tatlı su tarafından tuzlu su tarafına membran gözenekleri içinden geçer.

Reseverse osmos doğal bir mekanizmadır. Bu olay insan vücudu ve bitkiler gibi pek çok doğal ortamda gerçekleşir Örneğin insan vücudunda kanın böbrekler tarafından temizlenmesi, kandaki besin maddelerinin damarlar tarafından dokulara emilmesi, yada bitki köklerindeki hücrelerin topraktaki suyu emmesi gibi işlemler reverse osmos mekanizması sayesinde gerçekleşir.

reverse osmos esnasında tuzlu su ile tatlı su arasında bir basınç farkı oluşur. Bu basınç farkı ozmotik basınç olarak tanımlanır ve tuzlu su tarafındaki tuzluluk ile doğru orantılı olarak artar.

Ters Osmos (Reverse Osmosis –RO ) Nedir?

Ters osmos, doğal osmos sürecinin suni yolla tersine çevrilmiş halidir. Osmos mekanizmasını tersine çevirmek için, membran tuzlu su tarafına basınç uygulanması gerekir. Uygulanan bu basınç (ozmotik basınç + net sürme basıncı) kadardır.