Su Arıtma Kimyasalları

Yaşamın idame ettirilmesi için son derece önem taşıyan hayati sıvının kaynakları her geçen azalmaktadır. Dünya yakın gelecekte su kıtlığına doğru ilerken suyun daha uzun vadede ve daha geniş alanlarda kullanılabilmesi için suyu kirleticilerden arındırma yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır.  Bu yöntemler sayesinde önemli oranda su tasarrufu sağlanmış ve yakın gelecekteki su kıtlığı ihtimali belirli oranda azaltılmıştır. Uygulanan arındırma işlemleri sonucu içme suyu, sulama suyu, doğaya salınabilecek atık su v. sonuçlar elde edilebilmekte, arındırma işlemleri ekolojik ve teknik açıdan avantajlar sağlamaktadır.

Su arıtma kimyasalları suyu içeriğindeki mikroorganizmalardan arındırarak kullanılabilir ve daha kaliteli hale getiren maddelerdir. Bu maddelerin kullanımı tesisin işletilme, bakım ve temizlenmesi aşamalarında farklılık gösterir.
Tesiste üretim esnasında kullanılan ekipmanların temizlenmesi için kullanılan suyun arındırılmasında kullanılan maddeler şunlardır:

 • Antiscalant: RO membranların çeşitli partiküllerle tıkanmaması için kullanılan kimyasal maddedir.
 • Klor: Dezenfektan ve oksidant olarak kullanılan kimyasal maddedir.
 • Asit: pH dengeleme amaçlı kullanılan kimyasal maddedir.
 • Baz: pH dengeleme amaçlı kullanılan kimyasal maddedir.
 • Biocid: Membran yüzeylerde bakteri üremesini engelleme amaçlı kullanılır.
 • Membran Yıkama Kimyasalı: Tıkanan RO membranların temizlenmesi amaçlı kullanılan kimyasal maddedir.

Atık su arıtma kimyasalları ise şu şekildedir:

 • Kostik: Beyaz renkli, nem çekici kuvvetli bir bazdır. pH yükseltici görevindedir.
 • Kireç: Atık suya uygulanmadan önce su ile çözündürülmesi gerekir. Endüstriyel çamur, petrol atıklarının kanalizasyon biyolojik katı maddelerinin arıtılmasında kullanılır.
 • PAC: Atık su arıtma tesislerinde pıhtılaştırıcı olarak, petrol ile suyun ayrılmasına yardımcı olan kimyasal maddedir.
 • Demir 3 Klorür: Asidik özelliktedir.
 • Alüminyum Sülfat: yüksek verim sağlar, asidik özelliktedir.
 • Baryum Klorür: Sülfat gideriminde kullanılır.
 • Sodyum Meta Bisülfit: Krom parametresinin giderimini sağlar.
 • Toz Aktif Karbon: Çevreye zararlı olabilecek civa, fenol gibi yapıların atık sulardan verimli şekilde giderilmesini sağlar.
 • Hipokrolit: Biyolojik atık su arıtma tesislerinde işlem sonu dezenfektan olarak kullanılır.
 • Biyolojik Arıtma Sistemi Şartlandırıcısı: Biyolojik arıtma sisteminde gerekli miktarda bakteri oluşturarak işlemi daha verimli hale getirir.

Bu kimyasal maddelerin kullanımları uzun yıllardır süregelen yöntemlerdir ve ekonomik özelliktedirler. Su arındırmalarınız için madde teminlerinizi atlantiksuaritma.com sitesinden gerçekleştirebilirsiniz.

Su Arıtma Kimyasalları

Su arıtma tesissinde kullanılan kimyasallar sistemde önceden belirlenerek dozlama yapılır. Doğru koşullarda sisteme uygun kimyasalın dozlanması önemlidir. Yanlış kimyasal dozlama yapıldığında filtrasyon sistemine zarar vermektedir. Kullanılan kimyasallar sertifikalı ürünler olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Atlantik olarak  su analizine göre laboratuvar sonucuna göre seçim yapmaktayız.

Su Arıtma Sisteminde Kullanılan Kimyasallar

 Tablet tuz

TABLET-TUZ, Su Arıtma Kimyasalları

Su Arıtma Kimyasalları

Tablet tuz su yumuşatma sırasında reçine ile rejenerasyon yaparak sudaki kalsiyum ve mağnezyum iyonlarını bertaraf etmek için kullanılır

Klor ( CI )

klor, Su Arıtma Kimyasalları

Kullanım suyu, proses suyu, içme suyu arıtma işlemi yapılırken suda oluşan bakterileri yok etmek için kullanılmaktadır. Dezenfektan amaçlı kullanılmaktadır. Ucuz ve hızlı dezenfektan yapma özelliğine sahiptir. klor granül tablet halinde ve sıvı olarak dozlandığından suda tortu bırakmaz.

Klor Kullanım Alanları

klor hamsu depolarında bakteri gidermek için dezenfaktan amaçlı kullanılmaktadır

Antiskalant

antiskalant, Su Arıtma Kimyasallarıreverse Osmosis cihazlarında su kalitesinin değişmemesi için membranın tıkanmaması için sisteme dozlanan kimyasaldır antikireç önleyi olarak bilinir. kullanım alanları genel olarak reverse osmosis cihazların kullanıldığı her yerde antiskalant kullanılmalıdır.denizsularında, göl sularında, nehir sularında, kuyu sularında bu genel olarak belirttimiz suların anatomisi çabuk değiştiğinden membran gözeneklerini tıkanması daha ivedi olacağından bu sularda antiskalant kullanılmalıdır. Yer altı kaynak suları ve yer üstü sularında oluşabilecek silika, mağnezyum, kalsiyum, sülfat, klorür gibi iyonların membran gözeneklerini tıkamaması  için suyun karakterislik özelliğine göre antiskalant kullanılmalıdır.

Antiskalant sisteme dozlama işlemi yapılırken ön arıtma sisteminden geçirilen su ters ozmoza girmeden önce dozlanmalıdır ters ozmozla paralel bağlanarak sistem çalıştığında dozlama işlemide  gerçekleşmektedir.Antiskalant-Dozlana-ünitesi, Su Arıtma Kimyasalları

Antiskalant Kullanmanın Avantajları

 • Reverse Osmosis cihazlarda daha yüksek geri dönüşüm sağlar
 • Su içerisindeki iyonları kontrol altına alır
 • Membranların geçirgenlik artıcağından daha yüksek performans elde edilir
 • Antiskalant membran üzerinde yapacağı koruyucu zar ile membran üzerinde tortuların birikmesine engel olacaktır
 • Antiskalant sıvı halde ve renksiz yapıya sahiptir ph değeri 3 – 4 aralıgındadır
 • Çevre dostu ve biyolojik olarak parçalanabilen ürün

Atık su Arıtma Kimyasalları

Hipoklorit

Biyolojik arıtma tesislerinde arıtma sisteminden sonra temizlik amaçlı kullanılmaktadır.hipoklorit kostik, Su Arıtma Kimyasalları

 

Kostik

Atık suların ph seviyesini koağülasyon ve nötralizasyonu işleminde kullanılmaktadır.

kostik | Su Arıtma Kimyasalları | Arıtma Kimyasalları | Atık Su Arıtma Kimyasalları

 

 

Demir üç Klorür

Asidik özellikte koagülant maddedir sıvılarda topaklaştırma işleminde kullanılır. dsi

demir-üç-klorür Su Arıtma Kimyasalları | Arıtma Kimyasalları | Atık Su Arıtma Kimyasalları

Detaylı Bilgi, Satış, Keşif, Teknik Servis ve Fiyat Talepleriniz İçin Bize Ulaşın…
Atlantik Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri
Telefon:  +90 212 541 47 40
Mail: info@atlantiksuaritma.com
Adres: Kamiloba Mah. D-100 Karayolu Cad. No:585 A/1 Büyükçekmece – İstanbul