Tam Otomatik Aktif Karbon Filtrasyon Sistemi

Tam Otomatik Aktif Karbon Filtrasyon SistemiAktif karbon sularda ; renk, tat, koku giderici olduğu gibi çözülmemiş organik ve organik olmayan kirliliklerin de arıtmasında kullanılmaktadır. Aktifleştirme işlemi ile yüzey alanı yaklaşık 100 kat arttırılan karbon minareleri, organik maddeleri absorbe ederek filtre ederler. Aktif karbon filtreler, insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışır. Günde 15-20 dk süre ile zaman kontrollü olarak otomatik ters yıkama işlemini yapan aktif karbon filtre bu şekilde kendisini yeniler.

Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu , minarel yatagının bakteri ürememesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.

Aktif karbon sistemleri ; Lineer elyaf takviyeli polietilen gövde, otomatik kontrol valfi filtre malzemesi olarak da kademeli quartz kum ve granül aktif karbon minarelinden oluşmaktadır.