Reverse Osmos

Osmos farklı iyon değişimlerine sahip olan ve aralarında bir yarı geçirgen membran bulunan iki
çözeltinin çözeltinin ozmotik basınç vasıtasıyla iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır.
Bu olayı tersine çevirmek için, bir pompa ile ozmotik basınçtan daha büyük bir basınç
uygulandığında yarı geçirgen olan ve içinde 5 Anğostrom boyutunda delikler bulunan membran
sadece saf suyu geçirirken bakterileri, projenler, organik maddeler, askıda katı maddeler, erimiş
tuzlar nitrit, alüminyum ve ağır metalleri tutar bu sistem yüksek basınç altında suyun yarı geçirgenlik özellik taşıyan membran yardımıyla %92 -98 oranında içindeki katı maddeleri minarelleri ve mikroorganizmaları ortamdan uzaklaştırarak temiz su elde edilir bu sistem içme suyunda ilaç sanayinde hemodiyaliz merkezlerinde fabrikalarda okullarda genel olarak her yerde kullanılır

AVANTAJLARI

 Suda bulunan koku , kirlilik gidermek için kullanılır.

 İçme suyu ve kullanım suyu olarak lezzetli su üretir

 Satın alma sulara göre lezzetli ve daha uygun ve sağlığa doğaya uygun ve tasarruflu

 Fabrikalar , Okulllar , İşyerleri , catering  vs %100 test edilm

iş sağlıklı ve kullanıma hazır

Osmos farklı iyon değişimlerine sahip olan ve aralarında bir yarı geçirgen membran bulunan iki çözeltinin çözeltinin ozmotik basınç vasıtasıyla iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Bu olayı tersine çevirmek için, bir pompa ile ozmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulandığında yarı geçirgen olan ve içinde 5 Anğostrom boyutunda delikler bulunan membran sadece saf suyu geçirirken bakterileri, projenler, organik maddeler, askıda katı maddeler, erimiş tuzlar nitrit, alüminyum ve ağır metalleri tutar. AVANTAJLARI . Suda bulunan koku , kirlilik gidermek için kullanılır. . İçme suyu ve kullanım suyu olarak lezzetli su üretir . Satın alma sulara göre lezzetli ve daha uygun ve sağlığa doğaya uygun ve tasarruflu . Fabrikalar , Okulllar , İşyerleri , catering vs %100 test edilmiş sağlıklı ve kullanıma hazır

reverse osmos su arıtma cihazı

                                    Reverse Osmos Cihazı