kuyu suyu arıtma sistemleri
  • By emre unsal
  • / 8 Mayıs 2017
  • / S.S.S

Kuyu suyunda bulunan parometreler filtrasyon yapılarak kuyu suyu arıtma yapılır. Kuyu suyu arıtma yapılırken sudaki sertlik kaba tortu bulanıklık ve gazal kokular alınır ve filtre edilir kuyusuyu  arıtma filtrasyon yapılırken seçilen filtreler sudaki parometrelere göre sistem seçilerek minarel miktarı sudaki degerlere göre seçilir kuyu suyu arıtma filtrasyon özelliklerini anlatmak gerekirse kısaca şöyle açıklayabiliriz.

kuyu suyu arıtma sistemleriKuyu suyu arıtma sistem ilk önce kuyudan su bir pompa vasıtasıyla emiş yapılarak kum filtresine girer ve kum filtresinde sudaki kaba tortu yosun bulanıklık parteküller alınır ikinci filtrasyonumuz olakarbon filtrasyon sistemine girer aktif karbon filtresi sudaki gazal kokuları klor kokusunu alır üçüncü filtremiz olan yumuşatma sistemine girerek sudaki sertligi alır CA  MG değerlerini alarak sudaki sertliği yok eder  ve sisteme depolanan su yumuşak su alarak depolanır eger içme suyu arıtma olarak isteniyorsa reverse osmosis sistemden geçerek membran teknolojisi ile içme suyu olarak  istenmeyen parometrelerden arınmış bir su elde edilir ve bu sistemden sonra dolamit filtresinden geçerek suyumuz içme suyu olarak paslanmaz depoda depolanır.

Kuyu Suyu Arıtma
Atlantik su arıtma kuyu suyu arıtma sistemleri olarak villalar okullar restorantlar fabrikalar kuyu suyu kullanan yerlerde kullanılır suyun debisine göre sistem seçilir kuyu suyu arıtmada ön önemli etken suyun değerlerine göre sistem seçilir kuyu suyu arıtma sistemi seçilirken sudaki partekül değerleri ve sertlik değerleri gazal kokular bakteriyolojik ve kimyasal analiz yapılarak   sistem seçilmelidir bu değerleri taşıyan bir suda kum filtresi karbon filtresi dozajlama sistemi ve ultraviyole dezefeksiyon sistemi kurulmalıdır bu sistemle kesin sonuç alınarak kullanım ve içme suyu elde edilir.

Yer altı suları yağmur suları artezyen sularından meydana gelmektedir.Kuyu suyu arıtma sistemi yapılırken kuyu suyu analizi yapılarak kuyu suyu arıtma filtresi seçilmelidir. kuyu suyu arıtma sistemi seçilirken su analizinde sertlik (Ca, Mg), koliform bakteri, tortu, bulanıklık, demir,mangan,ph, iletkenlik genel olarak kimyasal ve biyolojik analiz yaptırılmalıdır. Kuyu suyu arıtma dizaynı yapılırken izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir. İlk olarak Hamsuya klor dozlanarak sudaki bakteriler bertaraf edilir.

2. Aşama olarak kum filtresi ünitesi ile tortu, partikül,çamur,yosunları tutarak suya ön filtrasyon işlemi yapılır. Sistem belli periyotlarda ters yıkama işlemi ile tuttuğu partikülleri ters yıkama ile atar.
3. Aşama olan aktif karbon sisteminden geçerek ağır metalleri, klor kokusunu ve gazal kokuları alır.

4.Aşamada yumuşatma sistemi ile suda bulunana Ca,Mg sertlik ve kireci tutarak sisteme yumuşak su verir. Yumuşatma sistemi kireci gidererek mevcut tesisatı ve sistemde bulunan kombi, termosifon, çamaşır makinası, bulaşık makinası, çay kazanları vb. suyun geçtiği tüm ekipmanları kireçten korur.

Kuyu suyu arıtma filtre sistemleri genel olarak her alanda kullanılmaktadır. İlaç sanayi, gıda sanayi, otomotiv sanayi, tavuk çiftlikleri, villalar, site ve apartmanlar, boya, kimya, kozmetik bunlardan birkaçıdır.