Arsenik Arıtma Sistemi

Atlantik su arıtma sistemleri olarak arsenik arıtma sistemi üzerine yaptığımız projelerde paket sistem konteyner tipi arıtma sistemi arıtma sistemi kurmaktayız sudaki arsenik oranı 3-6-9 mg/lt düşürerek sudaki arsenik tutarak filtre edilmektedir. Arsenik arıtma sistemi yapılırken sistem dizaynı şöyle açıklayabiliriz konteyner içine yerleştirdiğimiz  ham su deposuna kuyu suyu torba filtrasyon cihazından gecerek ham su deposuna dolum yapılır ve ham su deposuna klor ve demir 3 dozlanarak ham su deposunda topaklaştırma işlemi yapılır sistem hidrofor vasıtasıyla ilk filtre kum filtrasyon cihazına girerek sistemdeki tortular tutularak ters yıkama işlemi ile atıktan atılır ikinci filtremiz olan arsenik arıtma cihazına girerek sisteme bu aşamada klor dozlanır ve burda sudaki arsenik tutularak arsenik arıtma işlemi yapılır üçüncü aşamamız olan aktif karbon filtrasyon cihazımıza girerek sudaki klor aranı alınarak temiz su deposuna depolama işlemi yapılır bu işlemler sırasında çıkışta demir 3 ve klor oranını ölçerek 5ppm’de tutulur demir 3 fazla dozlandığında suda kırmızılık oluşur ve bu işlem istemedimiz bir sonuçtur yukardaki aşamalar doğru şekilde yapılırsa arsenik arıtma sistemi verimli çalışır arsenik arıtma işlemi yapılırken kullanılan mineral greensand mensei usa

              ATLANTİK SU ARITMA BİLECİK ARSENİK ARITMA TESİSİ